Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Leer hoe je met je hele organisatie het gedrag ontwikkelt dat nodig is om een strategie te realiseren

Teamleiders leren hun belangrijkste uitdaging concreet te maken naar doel en gedrag voor hun team.

Succesvol doelen behalen, met meerdere teams

Als je met meerdere teams of je hele organisatie een plan succesvol wilt implementeren, zijn veel uitdagingen. Sterker nog als je gewoon van start gaat, met de beste bedoelingen, is de kans dat je het gewenste resultaat behaalt niet zo groot. Alle bestaande ingesleten patronen houden ons waar we nu zijn.

Meer dan 70% van alle verbeterplannen mislukken - McKinsey research 

Om succesvol te veranderen staan een aantal vragen centraal: Hoe krijg je een bedrijfsstrategie helder doorvertaald naar alle teams? Hoe weten alle medewerkers in elk team hoe zij het beste kunnen bijdragen? Hoe zorgen we dat iedereen focus blijft houden, ook als het spannend wordt? Hoe bouwen we een bedrijfscultuur van continu verbeteren?

Werken met een gestructureerde aanpak

Om andere resultaten te behalen moeten we wat anders doen. Dit heeft 2 uitdagingen: eerst precies weten wat je moet doen en daarna het inslijten van deze nieuwe patronen. Met de 1FOCUS aanpak worden alle teamleiders voorbereid om dit samen met hun team goed in te regelen en vol te houden.

implementatie proces
Strategie vertaling

MT Strategie sessie

Plannen vereenvoudiging 

De eerste stap is het verhelderen van de uitdagingen en jullie doelstellingen. In deze management meeting formuleren we een concept van het belangrijkste doel en een goed beeld van de benodigde implementatie stappen.

Meer over Strategie Workshop

Werksessie 1

Teamleiders kiezen 1 teamdoel

Met alle teamleiders kiezen we 1 doel per team waarmee we het best bijdragen aan het gekozen bedrijfsdoel. Een 'team' is hier een groep mensen die dagelijks/wekelijks hieraan gaat werken. Dit kan met de huidige teamindeling, maar dit kan ook in een andere samenstelling. Een doel is dan strak geformuleerd in één zin met een meetbare start- en eindwaarde.

workshop focus
Gedragspatronen

Werksessie 2

Teamleiders bereiden gedragingen voor

Dan bekijken we goed wat de kernactiviteiten zijn die het meeste impact op dit doel hebben. Het kan zijn dat we dit wel weten, maar het niet consequent tot uitvoering krijgen, maar het kan ook zijn dat we eigenlijk niet goed weten wat de beste aanpak is. We leren dit om te zetten in vaste gewoontepatronen, met aantallen.
Dan bereiden de teamleiders zich voor op de team introductie.

Werksessie 3

Alle teamleden formuleren gedrag

De teamleiders houden nu een introductie sessie met hun team. Het doel en gedrag is wel voorbereid, maar hier is nog volop ruimte om verder vorm te geven en aan te scherpen.
Teamleden kunnen binnen een team verschillende rollen en gedragingen hebben om te komen tot het beste team resultaat.
En er worden afspraken gemaakt over het houden van weeksessies en het bijhouden van voortgang.

Team introductie 1focus
Weekritme

Werksessie 4

Teamleiders leren effectieve weeksessies

In deze laatste workshop delen de teamleiders de resultaten van hun teams en krijgen feedback. Het laatste onderdeel is het leren leiden van effectieve weeksessies.
Teamleiders worden getraind in handige do's & don't voor omgaan met uitdagingen onderweg. We vinden een goede balans tussen strak op de inhoud en ruimte voor verdieping.

Van start in het nieuwe weekritme

Dan gaan we van start met het nieuwe weekritme. Iedereen zorgt per week dat de belangrijkste activiteiten tijd krijgen.
Iedereen houdt zijn voortgang bij en we starten met het houden van weeksessies.

Lees meer over de Strategie Workshop
Weeksessies